เราเป็นเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวม ร้านค้าออนไลน์ สินค้าลดราคา สินค้าราคาพิเศษ และคูปองส่วนลด จากร้านค้าออนไลน์ที่เป็นที่นิยม และเป็นที่น่าเชื่อถือได้ เพื่อให้ผู้ซื้อได้เปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ รวมทั้งเทคนิคในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ทีเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อ ทั้งในด้านของราคา การใช้งานต่างๆ ให้เป็นระยะๆ โดยการคลิ๊กเลือกรายการต่างๆจากภายในเว็บเดียวเท่านั้น