กรมควบคุมมลพิษ เผยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 สภาพอากาศปิด ไม่มีลม

พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล คุณภาพอากาศในระดับ “ปานกลาง” ถึง “เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ” มีค่าเกินมาตรฐาน 23 พื้นที่ ขอความร่วมมือประชาชนลดฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด ห้ามการใช้รถยนต์ควันดำทุกประเภท (16 ม.ค. 2561)

วันนี้เรามี 4 หลักเกณฑ์ มาแนะนำการเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศได้ด้วยตัวคุณเองกันครับ

จะเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศอย่างไร ?

อันดับ 1 ขนาดห้อง

ยิ่งห้องใหญ่เท่าไร ก็ต้องเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่านั้น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้สูงที่สุด

อันดับ 2 ค่า CADR (Clean Air Delivery Rate)

วัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ ว่าเครื่องฟอกอากาศเครื่องนี้ มีอัตราการสร้างปริมาณอากาศบริสุทธิ์เท่าไหร่ต่อนาที ค่ายิ่งมากยิ่งดี

อันดับ 3 ค่า Airflow

ใช้วัดความเร็วในการฟอกอากาศบริสุทธิ์ ยิ่งค่านี้สูงเท่าไหร่ ปริมาณอากาศที่ถูกกรองก็จะยิ่งเร็วขึ้นด้วย

อันดับ 4 ค่า Noise Level

ระดับเสียงการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ ควรมีระดับเสียงการทำงานของมอเตอร์และพัดลมที่ต่ำ เพื่อให้ไม่เป็นการรบกวน

ส่วนที่พิจารณาข้อปลีกย่อยอื่นๆ เช่น ฟังก์ชั่นต่าง ๆ ของตัวเครื่อง Auto Mode ที่สามารถปรับระดับความแรง – เบาของเครื่องฟอกอากาศได้เองอัตโนมัติ และควรมีฟังก์ชั่นตั้งเวลาเปิด – ปิด เพื่อให้เครื่องสามารถหยุดการทำงานได้ด้วยตัวเองในกรณีที่ไม่มีใครอยู่บ้าน รวมทั้ง อะไหล่ของเครื่อง โดยเฉพาะพวกแผ่นกรองหรือไส้กรองต่าง ๆ ที่ควรหาซื้อได้สะดวก และราคาพอสมควร

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มค่ากับราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment